واکنشهای بین المللی به انتخابات عراق/

جان کری: انگشتهای رنگی مردم عراق، تندروها را به چالش خواهد کشید

آفریقا و خاورمیانه

شورای امنیت سازمان ملل ،جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و روسیه حضور گسترده مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفته و آن را گامی مهم در حل بحران این کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا پس از پایان انتخابات پارلمانی در عراق از مردم این کشور به دلیل مشارکت گسترده در این انتخابات تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: این انتخابات گامی مهم  در روند تحقق دموکراسی و تشکیل پارلمان و دولت جدید محسوب می شود.

کری تصریح کرد: انگشتهای رنگی مردم عراق حاوی پیام مهمی به جریانهای تندرو است که تلاش در فتنه انگیزی دارند و همه آنها را به چالش خواهد کشاند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه ای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر را تبریک گفت و از مردم این کشور به دلیل اثبات پایبندیشان  به روند سیاسی مسالمت آمیز و تحقق دموکراسی قدر دانی کرد.

در این بیانیه همچنین بر لزوم سرعت بخشی به روند تشکیل یک دولت مردمی و پایان دادن به بحرانهای موجود در عراق تأکید شده است.

برخی کشورها از جمله ایران و روسیه نیز حضور گسترده مردم عراق در انتخابات و برگزاری آن در موعد مقرر را به مقامات این کشور تبریک گفته و نسبت به این امر اظهار خشنودی کردند.