نگرانی تازه عربستان سعودی درباره مناسک حج

واحدمرکزی نوشت:

روزنامه القدس العربی نوشت عربستان نگران بار مذهبی و شرعی تصمیم برای متوقف کردن مناسک حج به خاطر ویروس کرونا است.
به نوشته امروز روزنامه القدس العربی چاپ لندن در اینترنت ،‌ مقامات عربستانی نگران احتمال شیوع ویروس کرونا در میان زائران حج عمره و حج تمتع هستند.
این نگرانیها ممکن است منجر به این شود که مقامات عربستانی اجرای حج عمره را برای زائران داخلی و خارجی به طور موقت متوقف کنند.
وزارت بهداشت عربستان هم با انتشار بیانیه ای از افراد مسن ،‌ افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و زنان باردار خواسته است امسال ادای حج عمره و تمتع را به تعویق بیاندازند.
بنا بر آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرد شمار قربانیان این ویروس در عربستان چهل و چهار نفر شده اند و شمار مبتلایان آن هم تنها در یک ماه ( آوریل ) به صد و بیست و شش نفر رسیده است.
با اینحال دکتر جواد محجور کارشناس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد قضیه به آن حد نرسیده است که اعلام بیماری فراگیر شود و این سازمان توصیه ای درباره عدم مسافرت به عربستان و از عربستان به جاهای دیگر ندارد.
با اینحال مقامات عربستانی بیم آن دارند که در صورت تشدید بیماری کرونا ،‌ مجبور شوند اجرای مناسک حج عمره را در سه ماه آینده به ویژه ماه رمضان متوقف کنند و به همین خاطر به زائران خارجی روادید ندهند. مقامات عربستانی نمی خواهند مجبور به اعلام توقف حج عمره شوند تا در کشور بلوا به پا شود و وضعیت بهداشتی عربستان از نظر جهانی زیر سوال رود.
از سوی دیگر مقامات عربستانی نمی خواهند تصمیمی بگیرند که « بار مذهبی و شرعی » داشته باشد و بعد از این تصمیم گیری ،کشورهای مخالف عربستان همچون ایران تبلیغات سیاسی به راه بیاندازند حال آنکه به طور قطع تصمیم برای به تعویق انداختن حج عمره به هدف دور کردن خطر از مسلمانان است و دستور آن بعد از فتوای مجمع اسلامی فقه که متشکل از مفتیان برجسته و علمای اسلامی جهان است صادر خواهد شد.

4949

کد N257217