سفیر ونزوئلا در گفتگو با مهر/1

قدرت مادورو متکی به آرای مردمی است/ شکست افراط گرایان و حامیانشان در تبدیل ونزوئلا به سوریه دیگر