کارکنان شرکت های کشتیرانی یونان دست به اعتصاب سراسری زدند

کارکنان کشتیرانی,یونان

آتن - ایرنا - کارکنان تمامی شرکت های کشتیرانی یونان به نشانه مخالفت با نظام سرمایه داری اعتصاب سراسری کردند و برای مدت 24 ساعت دست از کار کشیدند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از آتن، اتحادیه سراسری کارکنان کشتیرانی یونان (P.O.N) در بیانیه ای ضمن انتقاد از نظام سرمایه داری و عملکرد دولت در قبال صنف کشتیرانی کشور افزود: دولت با ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، صنف کشتیرانی را با مشکلات جدی معیشتی روبرو کرده و از این رو با اعتصاب 24 ساعته خود که از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است و همه کشتی های باری و مسافربر در بنادر کشور متوقف شده اند.

این اتحادیه در بیانیه خود افزوده است: تعداد زیادی از کارکنان شرکت های کشتیرانی مدت 6 ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و قادر به پرداخت هزینه های آب، برق و نیازهای اولیه خانواده های خود نیستند.

اتحادیه کارکنان کشتیرانی یونان در این بیانیه ادامه داده است: تا رسیدن به اهداف خود که همانا فعالیت عادی شرکت های کشتیرانی و رعایت حقوق کارکنان بر اساس قوانین کار کشور است، به مبارزات خود ادامه خواهیم داد و امروز در تظاهرات روز جهانی کارگر بصورت فعال به همراه دیگر اتحادیه ها و سندیکاها شرکت خواهیم کرد.

دولت یونان طی 4 سال گذشته به درخواست وام دهندگان خارجی به این کشور بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروییکا، سیاست شدید ریاضت اقتصادی را به منظور برون رفت از بحران مالی پیشه کرده است.

ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی تا کنون باعث بیکاری بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر شده، بیش از 30 درصد خانواده ها را در فقر فرو برده و تعداد زیادی از شرکت های تولیدی را ورشکسته کرده است.

رکود بازار نیز در اثر این سیاست ها به مرز 6 درصد رسیده است.

اروپام**2170**1479
کد N257112