تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبه در مجلس بررسی می‌شود

فارس نوشت:

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه هفته آینده کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.

اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه هفته آینده نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نفت را با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت بررسی می‌کنند.

اعضای کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کارگروه را در دستور کار دارند.

براساس این گزارش، کمیسیون مشترک اساسنامه سازمان ملی استاندارد ایران یکشنبه هفته آینده طرح یک‌شوری تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، دیوان محاسبات کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بررسی می‌کند.

 

23503

کد N257063