درگیریهای روز کارگر در استانبول /

پلیس استانبول از ورود راهپیمایان به میدان تقسیم جلوگیری می کند

کد N257048