پارلمان یونان مصونیت 4 نماینده را لغو کرد

تعدادی ار نمابندگان,یونان

آتن- ایرنا- پارلمان یونان مصونیت چهار تن از نمایندگان حزب تندرو خریسی اوگی( فجر طلایی) را به علت سازماندهی اقدامات جنایتکارانه لغو کرد.

به گزارش ایرنا ازآتن، درپی درخواست دادگاه یونان مبنی برضرورت حذف مصونیت سیاسی تعدادی ازنمایندگان حزب تندوری نئونازی خریسی اوگی( فجر طلایی) رای گیری به عمل آمده ومصونیت تعداد 4 نماینده این حزب در پارلمان یونان را حذف کرد.

پس بحث وبررسی عملکرد تعدادی ازنمایندگان این حزب وارایه دیدگاههای موافق ومخالف با 213 رای مثبت، 16 رای منفی و 8 رای ممتنع لغو مصونیت سیاسی تعداد 4 نماینده از حزب تندروی نئونازی( خریسی اوگی) را مورد تصویب قرار داد و بدین ترتیب راه برای دادگاهی شدن آنان هموارگردیده است.

دادگاه عالی یونان چندی پیش با ارایه اسنادی مبنی برای حضور و سازمان دهی اقدامات جنایتکارانه توسط تعدادی ازنمایندگان پارلمان ازحزب حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی( فجر طلایی)، خواستارلغو مصونیت آنان گردید تا راه برای محاکمه آنان فراهم آید.

براساس گزارش رسانه های خبری یونان، بزودی نیزطرح لغومصونیت تعداد دیگری ازاعضای این حزب تندرو در پارلمان یونان مطرح ومورد تصویب قرار خواهد گرفت.

درخلال بحث وارایه دیدگاه های موافق ومخالف حذف مصونیت سیاسی تعدادی ازنمایندگان حزب تندرونئونازی خریسی اوگی تنش های لفظی بین موافقان و مخالفان روی داد وسخنرانان نمایندگان حزب تندوری خریسی اوگی، بارارایه اسناد مدعی شدند که دولت درصدد انحلال این حزب و زندانی کردن اعضای آن می باشد.

گفتنی حدود 6 ماه پیش پلیس شهرآتن نیز رئیس وتعدادی ازاعضای این حزب تندوری نئونازی را بطور ناگهانی و در ساعات اولیه بامداد دستگیروزندانی کرد که تاکنون درزندان بسرمی برند.

درحالی مصونیت سیاسی تعدادی ازاعضای نمایندگان حزب تندروی نئونازی توسط نمایندگان را به درخواست دادگاه عالی این کشورلغو می گردد که کشوردر آستانه انتخابات مهم شوارهای شهروروستا، شهرداران، استانداران، فرمانداران و نمایندگان یونان درپارلمان اروپا قراردارد واحزاب مخالف دولت نتیجه آن را به همه پرسی برای روند آتی سیاسی کشورقلمداد می کنند.

چندی پیش نیز یکی ازنمایندگان رد بالای این حزب درجریان سخنرانی در پارلمان یونان نوار ویدئویی ارایه کرد که با سردفترومشاورعالیˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر یونان درحال گفت وگوی دوستانه می باشد و این امر با انتقاد شدید احزاب سیاسی همرا ودولت را متهم به همکاری بااین حزب تندروی نتونازی خریسی اوگی کردند.

اروپام**2170**1566
کد N256880