لاریجانی:بسترتوسعه ازطریق فرهنگ ایجادمی‌شود/درآمدبا رشدمنفی اقتصادی ایجاد نمی‌شود

علی لاریجانی

علی لاریجانی در جلسه شورای عالی اداری استان هرمزگان، گفت:بستر توسعه از طریق فرهنگ ایجاد می‌شود.

به گزارش خانه ملت، دکتر علی لاریجانی با حضور در دومین جلسه شورای عالی اداری استان هرمزگان در سال جاری با اشاره به شرایط بین المللی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد و شرایط حساس کشور گفت: مسیر مذاکره‌ای که در حال انجام است مسیر سهل کننده‌ای است و نشانه‌هایی در مذاکرات وجود دارد که می‌توان به نتایج بهتری نزدیک شد البته باید ما هم آماده باشیم و در مذاکرات دست پیشتر داشته باشیم و این جز با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصاد کشور است و در مذاکرات نیز تأثیر می‌گذارد افزود:‌ روندکار نشان می‌دهد که شرایط موجود شرایط گذاری است و می‌توان به شرایط مطلوبی رسید و آنچه مهم است وجود نقایص جدی در اقتصاد کشور است.

لاریجانی با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و رشد اقتصاد کشورمان نامطلوب است گفت:‌ در سال‌های قبل مشاهده کردید که رشد اقتصادی کشور به منفی 5/5 رسید و ممکن است برخی از این رشد منفی به تحریم‌ها مربوط باشد اما بخش زیادی از آن به عدم مدیریت و عدم برنامه‌ریزی درست برمی‌گشت.

وی با اشاره به آمار رسمی کشور در حوزه صنعت و اقتصاد و با بیان اینکه رشد صنعت در سال‌های گذشته به منفی 9 رسید گفت:با رشد منفی اقتصادی و کاهش درآمد نمی‌توانیم فقر را از بین ببرویم و عدالت را ایجاد کنیم.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه عدالت زمانی محقق می‌شود که تولید رونق پیدا کنند گفت:‌ با رشد منفی اقتصادی که درآمد ایجاد نمی‌شود و اشکال به عدم برنامه‌ریزی و مدیریت در کشور بر می‌گردد.

وی با اشاره به مشکلاتی که تمرکز گرایی ایجاد کرده است، گفت:‌با توجه به اوضاع اقتصادی و روندی که در حال حاضر در راستای رونق تولید درپیش گرفته شده است شورای عالی اداری استان هرمزگان باید متکفل بر موضع استان و مرکزی برای برنامه‌ریزی استان باشد.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اختیارات استاندار نیز باید افزایش یابد، گفت:‌ با توجه به اینکه استانداری و نمایندگان استان به مشکلات خردتر استان احاطه دارند بهتر است که شورای عالی اداری به مسائل خردتر ورود کرده و برای حل آنها تصمیم‌گیری کند.

لاریجانی با بیان اینکه دراجرای آمایش سرزمین نقص داریم و با وجودی که در قانون برنامه بر آمایش سرزمین تأکید شده است اما دولت‌ها از آن عبور می‌کنند گفت: تا وقتی آمایش سرزمین نباشد مشکلات استان‌ها دیده نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شورای عالی اداری باید مسائل و مشکلات استانداری را طرح و چکش‌کاری کند گفت: شورای عالی اداری باید مرکزی برای حل مسائل استان و برنامه‌ریزی برای استان باشد.

وی افزود: نقطه ضعف ما به عدم رونق اقتصادی و آمار منفی در حوزه اقتصاد بر می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر سمت‌گیری دولت در بخش اقتصاد صحیح است و مشکل را فهمیده و می‌خواهد کشور را به سمت رونق اقتصادی سوق دهد.

لاریجانی با اشاره به اینکه مجلس در بودجه سالیانه تسهیلاتی را برای تولید در نظر گرفته و بندهای زیادی برای تسهیل فضای کسب و کار در قانون برنامه تصویب کرده که باید اجرا شود گفت: قوانین باید اجرا شود تا مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه باید انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر ایجاد شود گفت: مشکلات استان را به لحاظ کمبود بودجه می‌دانم اما مشکل این است که بودجه عمرانی کشور ضعیف است چرا که بودجه جاری آنقدر متورم است که چیزی برای بخش عمرانی باقی نمی‌ماند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه بودجه جاری سال 93، 110 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی 15 هزار میلیارد تومان است گفت: آنچه که از نفت و مالیات به دست می‌آید خرج ادارات می‌شود و این به خاطر آن است که دستگاه‌های دولتی عریض و طویلند.

لاریجانی با بیان اینکه باید قوانین کشور در راستای کوچک‌سازی دولت اجرا شود، گفت: در حال حاضر با بودجه اندک رو به رو هستیم و در عین حال باید فضای سرمایه‌گذاری در کشور را آماده کنیم.

وی با بیان اینکه مسؤلین استان هرمزگان از حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها در پروژه‌ها خبر دادند گفت: شورای عالی استان و سایر مسؤلین محلی باید زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کنند.

وی خطاب به استاندار گفت: اگر بخش خصوصی را فعال‌تر و آنها را انگیزه‌مند کنید در بسیاری از حوزه‌های جهش مثبت پیدا خواهید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مزیت‌های استان را می‌شناسد گفت:‌ استانداری با برگزاری همایشی زمینه‌های سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی تعریف کند تا آنها با آگاهی بتوانند برای سرمایه‌گذاری حاضر شوند.

وی افزود: ‌هرچه در راستای انگیزه‌مند کردن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تلاش کنیم گام مهمی در راستای جهش اقتصادی برداشته‌اید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید نمایندگان استان بر نامتوازن بودن رشد اقتصادی در حوزه انتخابیه‌شان گفت:‌ متوازن کردن رشد اقتصادی راه حل دارد و در شرایط رونق اقتصادی می‌توان انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک فراهم کرد.

وی با بیان اینکه اگر تمام مسؤلین استان مشکلات استان را شناسایی کنند و گزارش دهند شرایط در پایان سال متفاوت خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید به کمک تولید بیاید گفت: بر اساس گزارشی که از اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف دریافت کردم سیستم بانکی از تولید حمایت نمی‌کند که این خود رکود اقتصادی ایجاد می‌کند از این رو باید برای خروج از رکود سیستم بانکی فعال شود و ما این موضوع را طی چند روز آینده پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار را تسهیل کنند گفت: بسیاری از صنعتگران هنوز مشکل سرمایه‌گذاری دارند و به سرمایه در گردش نیازمندند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای سالم سیاسی در کشور گفت:‌ لازمه آماده شدن میدان کسب و کار اقتصادی برای سرمایه‌گذاری فضای سالم سیاسی است.

وی با اشاره به سخنان استاندار مبنی بر اینکه وحدت و هماهنگی بین مدیران استان وجود دارد گفت‌: رشد اقتصادی زمانی فراهم می‌شود که فضای سیاسی کشور سالم باشد.

وی با اشاره به بیانات رهبری در حوزه فرهنگ گفت: بستر توسعه از طریق فرهنگ ایجاد می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدی که صبح امروز از پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشت گفت: این پروژه باید هرچه سریعتر به پایان برسد و در این راستا جلسه‌ای را در تهران با نمایندگان استان و سایر مسؤلین خواهیم داشت.

2929

کد N256762