الفرات گزارش داد:

رقابت شدید فهرست های المواطن، الاحرار و دولت قانون در بغداد و دیگر استانهای عراق

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عراقی با اشاره به شروع آرای انتخاباتی از رقابت شدیدی که میان المواطن، الاحرار و دولت قانون وجود دارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه الفرات نیوز گزارش داد: همزمان با شروع رای گیری رقابت شدیدی میان ائتلاف المواطن، دولت قانون و الاحرار در بغداد و دیگر استانها وجود دارد.

این درحالی است که برخی ناظران میزان مشارکت در نجف اشرف را بیش از 75 درصد دانستند. این رقم در ذیقار به 60 درصد رسید.

از سوی دیگر رسانه های عراقی از رفع مقررات منع آمد و شد در استان الانبار خبر دادند.