اخبار انتخابات عراق/

آغاز شمارش آراء عراقی های مقیم مصر/میزان مشارکت در3 استان

آفریقا و خاورمیانه

آغاز شمارش آراء عراقی های مقیم مصر و میزان مشارکت در استانهای واسط، میسان و المثنی در فاصله دو ساعت مانده به پایان انتخابات از آخرین اخبار انتخابات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، حسن سلمان مسئول کمیته مستقل انتخابات عراق در قاهره اعلام کرد: عملیات شمارش آرای عراقی های مقیم مصر با حضور نمایندگان فراکسیونهای انتخاباتی آغاز شده است.

وی افزود: پس از شمارش آراء نتایج به عراق ارسال می گردد. عملیات امنیت انتخاباتی با کمک پلیس مصر به خوبی انجام شده است. انتخابات عراقی های مقیم مصر با تخلفات نامزدها، رسانه ها و ناظران روبرو نبوده است و با موفقیت کامل برگزار شده است.

در استان بابل صادق مدلوی استاندار این استان از بازداشت سه نفر که یکی از آنها کارمند کمیته مستقل انتخابات بود  و دو نفر دیگر که از ناظران انتخاباتی بودند به همراه سیزده کارت انتخاباتی خبر داد.

از سوی دیگر منابع رسانه ای در استان واسط میزان مشارکت در این استان در فاصله دو ساعت مانده به پایان مهلت رای گیری را هفتاد درصد اعلام کردند. برخی منابع در استان میسان نیز میزان مشارکت را بین پنجاه تا شصت درصد دانستند.در استان المثنی منابع رسانه ای میزان مشارکت 50 تا 60 درصد دانستند.