الکساندر تورچینوف:

نیروهای ما در مناطق شرقی "درمانده" اند/نیروهای ما با طرفداران روسیه همکاری می کنند

آمریکا اروپا

رئیس جمهور موقت اوکراین امروز با اذعان به درماندگی نیروهای این کشور در شرق اوکراین از پیوستن برخی واحدهای نظامی کشورش به طرفداران روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین امروز گفت: نیروهای نظامی ما در مناطق شرقی "ناتوان" هستند.

وی گفت: نیروهای امنیتی و نظامی اوکراین در مواجه با گروه های مسلح طرفدار روسیه در شرق ناتوان هستند و در برخی موارد نیروهای ما با گروه های طرفدار روسیه که ساختمان های دولتی را اشغال کرده اند همکاری می کنند.

تورچینوف در ادامه گفت: در حال حاضر هدف ما جلوگیری از سرایت ناآرامی ها به دیگر مناطق اوکراین است.

وی همچنین در اذعان به درماندگی نیروهای این کشور در شرق گفت: صادقانه باید بگویم نیروهای امنیتی ما قادر نیستند در آینده نزدیک وضعیت در دونتسک و لوهانسک را تحت کنترل در بیاورند.