وزیر خارجه روسیه با رییس جمهوری نیکاراگوئه دیدار کرد

کد N256336