اسپانیا خواهان تجدید نظر احکام مرگ از سوی مقامات مصری شد

اسپانیا,حکم مرگ

مادرید- ایرنا - دولت اسپانیا امروز چهارشنبه از مقامات مصری مربوطه خواست تا درمورد تصمیم حکم مرگ 720 نفر از سوی دادگاه شهر ˈمنیاˈ ، تجدید نظر کند.

به گزارش ایرنا،وزارت امورخارجه اسپانیا باصدور بیانیه ای که در سایت رسمی خود منتشر کرد، عملکرد دادگاه مصری را به عنوان یک محاکمه دسته جمعی ˈبدون تضمین و بدون روند قضایی مناسبˈ قلمداد کرد.

دولت اسپانیا از طریق بیانیه وزارت خارجه،بر مخالفت خود با حکم مرگ در ˈهر کجا و تحت هر شرایط ˈ، تاکید کرد و نوشت : همه شهروندان ، حق دارند یک ˈمحاکمه عادلانهˈ بر اساس ˈاستاندارد های مشروع بین المللیˈ داشته باشند.

دولت اسپانیا همچنین معتقد است فقط ˈآشتی ملی ˈ می تواند پایه و اساس برای ساخت یک جامعه دموکراتیک که در سطح خواسته های مشروع شهروندان مصری و خواسته هایی که دولت اسپانیا همواره از آن حمایت کرده است ، باشد را برقرار کند .

بنابراین گزارش ، دادگاه مصر در روز دوشنبه ، 720 نفر از هواداران اخوان المسلمین از جمله ˈمحمد بدیعˈ رهبرشان را به اتهام ارتکاب اقدامات خشونت آمیز ، به حکم مرگ محکوم کرد .

تصمیم قضایی صدور حکم مرگ برای این تعداد بسیار بالای اشخاص ، در تاریخ مصر بی سابقه است و موجب انتقادات کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشر شده است .

اروپام **1234**1547
کد N256287