اخبار انتخابات عراق/

میزان مشارکت در انتخابات الدیوانیه تا ساعت 12 به وقت محلی 40 درصد اعلام شد

آفریقا و خاورمیانه

مسئولان انتخاباتی در استان الدیوانیه میزان مشارکت مردمی در انتخابات این استان تا ساعت دوازده ظهر به وقت محلی را بیش از 40 درصد اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، فارس العطیه معاون مدیر دفتر انتخابات الدیوانیه اعلام کرد: میزان مشارکت تا ساعت 12 ظهر به وقت محلی بیش از چهل درصد بوده است.

وی افزود: میزان مشارکت مردم در مناطق و نواحی دور از مرکز استان بیشتر بوده است.

انتخابات دیوانیه در 273 مرکز انتخاباتی برگزار می شود و میزان افراد واجد شرایط 666615 نفر است که 92 درصد از آنها کارتهای انتخاباتی خود را دریافت کرده اند.