مسوول انجمن دوستی ایران و لبنان:

برپایی نمایشگاههای کتاب به مثابه درهم شکستن مرزهاست

لبنان,تهران

تهران- ایرنا- ˈعبدالله مرتضیˈ نماینده سفیر لبنان در تهران و مسوول انجمن دوستی ایران و لبنان با استقبال از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برپایی این قبیل رویدادها را در کشورهای اسلامی در نزدیک شدن این کشورها به یکدیگر موثر دانست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالله مرتضیˈ که مسوولیت سرپرستی غرفه انتشارات امجاد لبنان در نمایشگاه تهران را نیز به عهده دارد، قرار داشتن غرفه های خارجی در یک مکان مشخص را از خصوصیات مثبت نمایشگاه امسال برشمرد.

وی به استقبال پرشمار شرکت کنندگان از نمایشگاه تهران اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه را می توان هم ردیف نمایشگاه فرانکفورت دانست. افزایش عرضه نرم افزارها در کنار کتب و نشریات عامل موثری در ارتقای سطح نمایشگاه تهران است.

عبدالله مرتضی حضور نمایندگان انتشارات مذاهب شیعه، سنی، مسیحی و کلیمی را در نمایشگاه تهران، نشانگر آزادی بیان و اندیشه در ایران دانست و خواستار برپایی نمایشگاه های مشابه در دیگر کشورهای اسلامی شد.

مسوول انجمن دوستی ایران و لبنان توضیح داد: برگزاری نمایشگاه های کتاب به مثابه درهم شکستن مرزهای کشورها و سبب نزدیکی آنها به یکدیگر می شود.

به گفته این مقام لبنانی، انتشارات امجاد امسال برای هجدهمین بار در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده است و حدود 40 الی 50 عنوان کتاب را با جلد چوبی و فلزی که یک کار هنری است و قدمت کتاب را نشان می دهد، عرضه کرده است.

قرآن کریم، حافظ، شاهنامه فردوسی، فرمان نامه حضرت علی (ع) از تالیفات عرضه شده در غرفه انتشارات امجاد و انجمن دوستی ایران و لبنان است.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تا 20 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برپاست.

مترجمام** 1453 **1010
کد N256233