اخبار انتخابات عراق/

حضور گسترده ساکنان الانبار در پای صندوقهای اخذ رای

آفریقا و خاورمیانه

مسئولان محلی در استان الانبار از مشارکت گسترده ساکنان این استان در پای صندوقهای رای خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، ناظم البردان رئیس شورای منطقه القائم در الانبار عراق اعلام کرد: مراکز رای گیری در القائم شاهد حضور پرشور شهروندان برای انتخاب کسانی است که به دنبال انتخاب افرادی هستند که به الانبار خدمت کنند.

وی افزود: مراکز رای گیری شاهد مشکل خاصی تاکنون نبوده است و این سبب تشویق شهروندان در غرب عراق برای آمدن به پای صندوق های رای گیری شده است.

فرماندار منطقه الرطبه نیز اعلام کرد: مردم در این منطقه از انتخابات استقبال کرده اند و هیچ مشکل امنیتی در این منطقه رخ نداده است.

باسم ناجی فرماندار منطقه حدیثه در الانبار نیز گفت: منطقه حدیثه در 180 کیلومتری غرب الرمادی شاهد حضور گسترده شهروندان در پای صندوقهای رای گیری بود و هدف ایجاد تغییر در وضع کنونی عراق است. منطقه حدیثه شاهد هیچ مشکل امنیتی نبوده است.