برلوسکونی محکومیت خود را میان بیماران مبتلا به الزایمر می گذراند

الزایمر,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈ سیلویو برلوسکونی ˈ نخست وزیر پیشین ایتالیا که به جرم تخلف مالیاتی به یک سال خدمات اجتماعی محکوم شده است از هفته آینده در مرکز نگهداری از بیماران مبتلا به الزایمر ، بکار گرفته می شود.

به گزارش ایرنا ،ˈ پائولو پینیˈمدیرکل بنیادˈساکرا فامیلیاˈ اعلام کرد که برلوسکونی از روز 19 اردیبهشت ماه محکومیت خود را در مرکز نگهداری از بیماران مبتلا به آلزایمر می گذراند.

برلوسکونی از ساعت 9:45 به وقت محلی محکومیت خودرا دراین مرکز آغاز می کند و پس از آن روز 29 اردیبهشت مجددا مشغول به کار می شود.مرحله اولیه محمکومیت وی دراین مرکز یک ماه بطول می انجامد.برلوسکونی پیشتر اعلام آمادگی جهت گذران محکومیت خود در این مرکز کرده بود.

درپی محکومیت برلوسکونی به چهارسال حبس به جرم تخلف مالیاتی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈ مدیاست ˈ ، قضات دادگاه میلان اخیرا حکم بکار گیری وی را به عنوان کفاره مجازاتش در مرکز سالمندان به مدت یک سال صادر کردند.

برلوسکونی در محاکمه مربوط به حقوق تلویزیونی شرکت ˈ مدیاست ˈ به چهار سال حبس محکوم شده بود که از این مدت سه سال عفو خورده است.

بدین ترتیب نخست وزیر اسبق و جنجالی ایتالیا محکومیت خود را در این مرکز نگهداری از بیماران مبتلا به الزایمر آغاز خواهد کرد.

برلوسکونی موظف خواهد شد هفته ای یک روز ازاین بیماران نگهداری و مراقبت کند و بر اساس حکم دادگاه او موظف می شود قبل از ساعت 11 شب در منزل باشد و تا ساعت 6 صبح از ان خارج نشود.

گفتنی است که قضات دادگاه شهر میلان در ماه های اخیر برلوسکونی رهبر حزب راست گرای میانه ˈ زنده باد ایتالیاˈ را در محاکمه مربوط به ˈکریمه المحروقˈ دختر جوان مراکشی معروف به ˈروبیˈ، به هفت سال حبس محکوم و به جرم اخاذی و فحشا از فعالیت های دولتی محروم کردند.

دادگاه بازنگری شهر میلان نیز در مهر ماه گذشته برلوسکونی را به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت های سیاسی محکوم کرد.

برلوسکونی در مرداد ماه گذشته به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری در حقوق تلویزیونی شرکت رسانه ای ˈمدیاستˈ با رای نهایی دیوان عالی قضایی، محکوم به چهار سال حبس شد.

اروپام ** 2171/1547
کد N256073