تحولات سیاسی لبنان/

نگرانی درباره خلاء ریاست جمهوری در لبنان/ برگزاری جلسه سوم پارلمان تا یک هفته دیگر

آفریقا و خاورمیانه

ناظران سیاسی با اشاره به عدم انتخاب رئیس جمهور لبنان در جلسه های اول و دوم پارلمان لبنان، خلاء ریاست جمهوری در این کشور را به نفع هیچ یک از جریانهای سیاسی نمی دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، جلسه امروز پارلمان لبنان که قرار بود درباره انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور برگزار شود با توجه به نرسیدن اعضای حاضر در پارلمان به حدنصاب لازم برگزار نشد.

جلسات انتخاب رئیس جمهور در پارلمان لبنان حداقل باید با حضور 85 نماینده برگزار شود، اما در نهایت در جلسه امروز تعداد نمایندگان از 75 نفر بالاتر نرفت.

پس از به حدنصاب نرسیدن اعضای پارلمان، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان روز هفتم می (چهارشنبه آینده) را به عنوان موعد برگزاری جلسه سوم پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید اعلام کرد.

این در حالی بود که در جلسه نخست پارلمان لبنان نیز هیچکدام از نامزدهای مطرح شده، نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند و جلسه دوم نیز به علت به حدنصاب نرسیدن اعضای پارلمان لغو شده است.

ناظران سیاسی معتقدند مردم و تمام جریانهای سیاسی لبنان بازندگان اصلی عدم انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور خواهند بود. ناظران معتقدند پس از پایان موعد انتخاب رئیس جمهور جدید توسط پارلمان (25 می) احتمال افزایش تنشهای امنیتی و سیاسی در لبنان به طور فزآینده ای بالاتر می رود.