مسئول کمیته انتخابات در بصره:

دستگاه های کارتخوان 3 مرکز انتخاباتی بصره در ساعات اولیه رای گیری دچار اختلال شد

آفریقا و خاورمیانه

مسئول کمیته مستقل انتخابات در بصره با اشاره به اختلال در دستگاههای کارتخوان سه مرکز انتخاباتی در ساعات اولیه رای گیری از رفع این اختلالات از سوی تیم ویژه فنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، حازم الربیعی مسئول کمیته مستقل انتخابات در بصره اعلام کرد: تعدادی از دستگاه های کارتخوان انتخاباتی در سه مرکز انتخاباتی ابو الخصیب، الزبیر و فاو از کار افتاد که تیم فنی مسئول راه اندازی این کارتخوانها به سرعت وارد عمل شدن و دستگاه ها را فعال کردند.

وی افزود: کمیته مستقل انتخابات در بصره پنج تیم فنی را برای تعمیر و راه انداری دستگاههای کارتخوان هنگام غیرفعال شدن آنها آماده کرده است.

الربیعی لغو مقررات آمد و شد را عاملی برای حضور آسان تر رای دهندگان در پای صندوقهای رای گیری دانست.

شایان ذکر است که از مجموع 792 نامزد شرکت کننده در انتخابات بصره 25 نماینده می توانند به پارلمان راه پیدا کننند. تعداد واجدان شرایط رای در استان بصره یک میلیون و 611 هزار نفر است که قریب به یک میلیون و 285 نفر کارتهای انتخاباتی خود را دریافت کرده اند.