توضیح ابطحی درباره عکسی که این روزها در گردش است/ خیلی بی‌ریخت‌تر بودیم

کد N255790