تجمع دانشجویی در اعتراض به حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی

سید محمد خاتمی

فارس نوشت:

ت دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی بعد از نماز ظهر و عصر امروز در اعتراض به حضور عوامل فتنه در دانشگاه مسجد الزهرا تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع دانشجویی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به دلیل حضور محمدخاتمی در این دانشگاه است.

عصر دیروز مراسمی از طرف رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از اعضای هیئت علمی به بهانه درگذشت پدر همسر خاتمی در این دانشکده برگزار شده بود.

1717

کد N255714