بزرگترین بانک چینی وارد نظام بانکی ترکیه شد

بانک چینی,سرمایه خارجی

آنکارا - ایرنا - بانک ˈآی. سی. بی. سی ˈ چین که از آن به عنوان بزرگترین بانک این کشور یاد می شود، با خرید بخش عمده ای از سهام بانک خصوصی نساجی ترکیه موسوم بهˈ تکاستیلˈ وارد نظام بانکی ترکیه شد.

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های ترکیه، این اولین مرتبه است که یک بانک چینی وارد نظام بانکی ترکیه می شود و در این کشور سرمایه گذاری می کند.

هلدینگ ˈجی.دی.اسˈ که ریاست هیات مدیره آن را ˈتورگوت یلمازˈ برادر ˈمسعود یلمازˈ نخست وزیر پیشین ترکیه برعهده دارد، قرارداد فروش5/75 درصد سهام این هلدینگ در بانک تکاستیل TEKSTILBANK به بانک چینی ˈ آی سی بی سیˈ ICBC به ارزش 669 میلیون دلار را به امضا رساند.

به دنبال اعلام خبر انعقاد قرارداد فروش سهام اصلی بانک نساجی ترکیه به این بانک چینی که با سه تریلیون دلار دارایی به عنوان بزرگترین بانک جهان نیز از آن یاد می شود، ارزش سهام این بانک در بورس استانبول از47/1 لیر ترک (هر دلار 10/2 لیرترک است ) در هر سهم به 1/2 لیرترک رسید.

هلدینگ جی اس دی GSD براساس قانون بازار بورس ترکیه، طی اطلاعیه ای افکار عمومی را از فرایند فروش سهام این بانک به شرکت بزرگ چینی مطلع کرد.

براساس این اطلاعیه فرایند واگذاری سهام این هلدینگ در بانک نساجی به بانک چینی حداکثر تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.

سرمایه پرداخت شده بانک نساجی ترکیه 420 میلیون لیرترک است که

5/24درصد سهام آن در بورس استانبول به مردم عرضه شده است.

این بانک با8/3 میلیارد لیرترک دارایی دارای 44 شعبه در ترکیه است. سود این بانک در سال گذشته بالغ بر8/43 میلیون لیرترک بود.

خاورم/2011**230 *1446
کد N255696