رهبر اخوان المسلمین: احکام جمعی اعدام، حکومت مصر را سرنگون خواهد کرد

اخوان المسلمین

تهران – ایرنا – رهبر گروه اخوان المسلمین مصر از احکام اعدام صادر شده برای 682 نفر از حامیان این گروه به عنوان عامل سرنگونی حکومت مصر یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ˈرویترزˈ، ˈمحمد بدیعˈ روز گذشته (سه شنبه) ضمن پیش بینی این که حکومت مصر در آستانه سقوط قرار گرفته است، افزود: صدور این احکام، آخرین میخ را به تابوت حاکمان کنونی این کشور که رهبری کودتا را بر عهده داشتند، کوبید.

حکم اعدام بدیع به همراه 682 نفر دیگر از حامیان اخوان المسلمین روز دوشنبه گذشته صادر شد.

این افراد به اتهاماتی همچون فتنه انگیزی و اقدامات خشونت آمیز متهم شده اند .

ارتش مصر در ژوییه (تیر ماه) گذشته و به دنبال اعتراض های گسترده مردمی، ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری سابق این کشور و عضو گروه اخوان المسلمین را از قدرت برکنار کرد.

نیروهای امنیتی مصر از زمان سقوط مرسی سرکوب شدیدی را علیه حامیان وی به راه انداخته است. شمار زیادی از طرفداران اخوان المسلمین در جریان این سرکوب ها کشته یا بازداشت و محاکمه شده اند.

اخوان المسلمین اعلام کرده است به مقاومت مسالمت آمیز در مقابل دولت برخاسته از ارتش مصر ادامه خواهد داد.

رویترز افزود: احتمال آن می رود که حکم اعدام بدیع 70 ساله به نگرانی ها درباره احتمال توسل حامیان جوان اخوان المسلمین به خشونت علیه دولت دامن بزند.

در حالی که سه سال از قیام مردم مصر برای سرنگونی کومت ˈحسنی مبارکˈ دیکتاتور سابق این کشور می گذرد، احکام دسته جمعی اعدام که گروه های حقوق بشر آن را در تاریخ معاصر بی سابقه می دانند، تعهد دولت کنونی مصر را نسبت به دمکراسی زیر سوال برده است.

سازمان ملل نیز صدور احکام مذکور را ˈغیر قابل قبولˈ خوانده است.

ˈناوی پیلایˈ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به حکم اعدام دادگاه شهر ˈالمنیاˈ برای 529 نفر دیگر از طرفداران اخوان المسلمین درماه مارس (اسفند ماه)، گفت: بسیار شرم آور است که برای دومین بار ظرف دو ماه، دادگاهی در مصر گروه کثیری از متهمان را در جریان محاکمه های فرمایشی و بدون طی مراحل قانونی، به اعدام محکوم می کند.

دادگاه جنایی المنیا در مصر پیشتر 529 نفر از مخالفان دولت را به اعدام محکوم کرده بود که روز دوشنبه گذشته حکم 37 نفر آنان را تایید و حکم اعدام 492 متهم دیگر پرونده را به حبس ابد تبدیل کرد.

خاورم**9156**1586
کد N255635