پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به حد نصاب نرسید

آفریقا و خاورمیانه

منابع محلی اعلام کردند نشست امروز اعضای پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به حد نصاب نرسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه المیادین با انتشار خبری فوری اعلام کرد، نشست امروز پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به حد نصاب نرسیده است.

این در حالی است که نشست هفته گذشته  پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرای نامزدهای مطرح شده به امروز(چهارشنبه) موکول شده بود.

سمیر جعجع"، "هنری الحلو" و "امین الجمیل"  نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان هستند که در نشست هفته گذشته سمیر جعجع (مورد حمایت 14 مارس) 48 رای، هنری الحلو (نامزد مورد حمایت جنبلاط) 16 رای و امین جمیل یک رای. همچنین در این رای گیری 52 رای سفید و 8 رای لغو شده اعلام شد.