حضور رهبر انقلاب در یکی از کارخانه های صنعتی و دیدار با کارگران

در آستانه روز کارگر، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در یکی از کارخانجات صنعتی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، با کارگران دیدار کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

/2727

کد N255193