نشست انتخابات عراق-پایانی

توافق سیاسی مهمتر از نتایج انتخابات است/گروه های سنی به دنبال ریاست جمهوری هستند