با حمایت نیروهای امنیتی؛

دهها شهرک نشین افراطی به مسجد الاقصی یورش بردند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی از یورش بیش از 60 شهرک نشین افراطی به صحن مسجد الاقصی و هتک حرمت این مسجد شریف توسط آنها خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از یورش بیش از 60 شهرک نشین افراطی به مسجد الاقصی خبر داد.

بنابراین گزارش، این گروه افراطی با حمایت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش برده اند.

هتک حرمت مسجد الاقصی توسط صهیونیستها به امری روزمره تبدیل شده و مجامع بین المللی تاکنون اقدامی برای توقف این بی حرمتی ها نکرده اند.