چرا زنان در انتخابات به همدیگر رای نمی‌دهند؟

انتخابات

به‌رغم تجربه و توانایی بانوان، اما متاسفانه در کشور سقف شیشه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده که این سقف شیشه‌ای مانع پیشرفت خانم‌ها می‌شود و همین امر نیز در تضاد با معیار توسعه است.


 
 
 
یک فعال سیاسی گفت: باید ما خانم‌ها فرهنگ‌سازی صورت دهیم تا در جریان انتخابات بانوان به خودشان رای بدهند. ‌

به گزارش آفتاب به نقل از فارس، فائزه هاشمی در همایش تقدیر از زنان کارگر اظهار کرد: در مسائل حقوقی بین زن و مرد تبعیض وجود دارد و این تبعیض ناقض توسعه در جامعه است. وی درمورد ورود زنان به مدیریت کلان جامعه ابراز کرد: بعد از انقلاب ما روی این قضیه یعنی حضور زنان در مدیریت‌ها مانور دادیم به‌طوری که امروز بیش از 70درصد از بانوان در دانشگاه‌ها حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز بانوان از تجربه و توانایی خوبی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: به‌رغم تجربه و توانایی بانوان، اما متاسفانه در کشور سقف شیشه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده که این سقف شیشه‌ای مانع پیشرفت خانم‌ها می‌شود و همین امر نیز در تضاد با معیار توسعه است.

هاشمی اضافه کرد: خانم‌ها در عرصه اجتماعی حضور دارند و فعال هستند اما آنان را در عرصه مدیریتی حذف می‌کنند؛ خانم‌ها پیاده‌نظام شده‌اند و در همه جا یعنی از جنگ تا انتخابات حضور دارند اما به کارهای مدیریتی که می‌رسند آنها را کنار می‌زنند. وی با طرح این پرسش که هم‌اینک چند نفر از بانوان ما رئیس دانشگاه یا معاون رئیس دانشگاه هستند، گفت: این سقف شیشه‌ای برای بانوان باید برداشته شود. «روحانی وقتی در انتخابات پیروز شد، ما در خیلی از کارگروه‌ها بودیم، یعنی خودمان را به زور وارد کارگروه‌ها کردیم و این سو و آن سو برای بانوان لابی انجام دادیم تا آنها را درنظر بگیرند.»

هاشمی افزود: خانم‌ها توانمند هستند، اما با این حال نفر دوم و سوم محسوب می‌شوند و آقایان از کارهای آنان بهره می‌گیرند. وی اظهار امیدواری کرد: انتظار داریم آقای روحانی که دولت خود را دولت تدبیر و امید نامگذاری کرده است، توجه‌ بیشتری به نقش زنان داشته باشد و ما بانوان نیز باید فرهنگ‌سازی کنیم تا در انتخابات به هم رأ‌ی دهیم.
کد N254557