نگرانی شورای اروپا نسبت به استقلال طلبی در درون اتحادیه اروپایی

واحدمرکزی خبر نوشت:

هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا به شکلی آشکار مایل نیست که هیچ منطقه ای از یک کشور اروپایی مستقل شود. او می خواهد همه مناطق به شکلی زنجیر وار عضو کشور خود و کشورها عضو اتحادیه اروپا باقی بمانند.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه آ ب ث اسپانیا، وان رومپوی امروز در مصاحبه ای درباره استقلال مناطقی در اروپا ابراز امیدواری کرد که این مسئله نه در اسپانیا و نه در دیگر کشورها روی ندهد.

رئیس شورای اروپا این مطلب را پس از آن بیان کرد که آلکس سالموند سروزیر اسکاتلند در بروژ بلژیک باقی ماندن در پادشاهی انگلیس را خطری واقعی برای اسکاتلندی ها دانست.

رومپوی در پاسخ به سوالی درباره استقلال طلبی کاتالونیا با اشاره به این که در پی ورود به سیاست داخلی کشورها نیست، نشست خبری مشترک خود با ماریانو راخوی رئیس دولت اسپانیا را یاد آوری کرد که طی آن هشدار داده بود اگر منطقه ای از کشور عضو اتحادیه اروپا جدا شود باید از نو درخواست الحاق به این بلوک را مطرح سازد.

4949

کد N254042