روسیه برای مقابله با تحریم آمریکا نظام ملی کارتهای اعتباری را تصویب کرد

امریکا,ریانووستی

تهران - ایرنا - شورای فدراسیون روسیه ( مجلس علیا ) برای مقابله با رویکرد اعمال تحریم آمریکا قانون تشکیل نظام ملی کارت های اعتباری را امروز تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری ریانوستی، علامت خدمات این سیستم بانکی و پولی که بانک مرکزی روسیه در تشکیل آن شرکت خواهد کرد، ˈروبلˈ، واحد پول ملی روسیه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قانونگذاران؛ مطالبات برای کار سیستم های پرداختی دارای مراکز محاسباتی در خارج از مرزهای روسیه را بسیار سخت گیرانه تر کردند.

ریانووستی افزود: بر اساس این قانون، سیستم های پرداختی خارجی (کارت های اعتباری خارجی ) موظفند از اول ژوئیه هر سه ماه یک بار 25 درصد حجم مبادلات پولی خود را به عنوان پرداخت ضمانتی در حساب ویژه ای در بانک مرکزی روسیه قرار دهند.

همچنین قطع یکجانبه ارایه خدمات به مشتریان جریمه خواهد داشت.

بر این اساس، موضوع تشکیل سیستم ملی کارت اعتباری پس از برقراری تحریم های آمریکا علیه بانک های روسی ˈروسیاˈ . اس ام پˈ مطرح شده بود.

به دنبال اعمال این تحریم ها سیستم های پرداختی بین المللی ˈویزاˈ و ˈمسترکارتˈ از انجام عملیات با کارت های صادره از سوی این دو بانک روسی خودداری کرده اند.

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود که کارت های اعتباری ˈویزاˈ و ˈمسترکارتˈ که 90 درصد بازار روسیه در دست آنهاست، اعتماد مردم را از دست داده اند چون نشان دادند که تحت تاثیر فشار سیاسی خارجی قرار می گیرند.

مترجمام**1502** 1010
کد N253976