انتقال زخمی های معارضان سوری به ترکیه ادامه دارد

سوریه

آنکارا - ایرنا - انتقال زخمی های معارضان و تروریست های سوری به ترکیه برای مداوا همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا ، شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه ˈ تی.آر.تی ˈ امروز از انتقال 34 نفر از نیروهای زخمی مخالفان سوری به این کشور خبر داد.

به نوشته این شبکه خبری ، نیروهای نظامی سوریه حملات خود را به منطقه ˈ کسبˈ در نزدیکی مرز ترکیه که تحت کنترل مخالفان سوری قرار دارد، افزایش داده است.

شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه می نویسد که صدای درگیری ها در استان ˈحاتایˈ ترکیه نیز به گوش می رسد و دود غلیظی منطقه درگیری را فرا گرفته است.

به نوشته این شبکه خبری ، 34 نفر از زخمی های نیروهای مخالف سوری از گذرگاه مرزی ˈیایلاداغیˈ به ترکیه آورده شده و سپس برای مداوا به بیمارستان های استان حاتای منتقل شدند.

براساس این گزارش ، کماندوهای نیروی دریایی ارتش سوریه با ورود ناگهانی و غیرمنتظره به شهرک راهبری السمراء، شکست سنگینی را به تروریست های تکفیری تحمیل کرده و در مرز ترکیه مستقر شدند.

در روستای السمراء، آخرین نقطه مرزی با ترکیه ، کماندوهای نیروی دریایی سوریه برای نخستین بار از شروع جنگ مستقر شدند .

ترکیه از آغاز بحران در سوریه به همراه عربستان سعودی و قطر از معارضان سوری حمایت به عمل آورده است.

خاورم ** 230 **1010
کد N253608