امیر قطر برای خود جانشین تعیین کرد

جانشین

تهران-ایرنا- ˈشیخ تمیم بن حمد آل ثانیˈ امیر قطر شب گذشته با صدور دستوری ˈشیخ عبد الله بن حمد خلیفه آل ثانیˈ برادر ناتنی خود را به عنوان جانشین اش معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر ˈقناˈ، ˈشیخ تمیم بن حمد آل ثانیˈ امیر قطر برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن در این کشور برای خود جانشین تعیین کرد.

وی ˈشیخ عبد الله بن حمد آل ثانیˈ برادر ناتنی 26 ساله خود را که رییس دیوان امیری بود، به عنوان جانشین خود برای اداره امور کشور معرفی کرد.

بر اساس این دستور، برادر ناتنی شیخ تمیم در غیاب وی و در زمانی که امیر قطر در خارج از کشور به سر می برد، عهده دار وظائف او خواهد شد.

شیخ عبدالله بن حمد متولد فوریه 1988 در دوحه و پسر هفتم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر است. وی در مقطع کارشناسی رشته سیاست بین الملل در دانشگاه ˈجورج تاونˈ آمریکا تحصیل کرده است.

در همین حال، از زمان به قدرت رسیدن شیخ تمیم بن حمد در ماه ژوئن گذشته برای قطر ولیعهدی تعیین نشده است.

مترجمام**9329**1010
کد N253606