ربیعی در جمع کارگران بسیجی شرکت ساپکو:

سرافرازی و بی نیازی کشور در گروی قدرت اقتصادی کشور است

دولت

همه جلوه هایی که کارگران می آفرینند در واقع همان چیزی است که ما آن‌را بسیج می نامیم بنابراین همه کارگران بسیجی هستند و همه بسیجیان کارگر هستند.

وزیر کار با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی یادآور شد: امروز سرافرازی و بی نیازی کشور درگروی قدرت اقتصادی کشور است و ما در این مسیر راه پر وپیچ وخمی را در پیش داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی ربیعی در مراسم تجلیل از 14هزار شهید کارگری که امروز در شرکت ساپکو برگزار شد طی سخنانی ضمن تبریک روز کاگر اظهار داشت: بنا به تعریف امام خمینی(ره) همه چیز مرهون تلاش و کار کارگران است وهمه آنانی که در راستای پیشرفت کشور ذره ای می افزایند نیز به نوعی کارگر هستند.

وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: همه جلوه هایی که کارگران می آفرینند در واقع همان چیزی است که ما آن‌را بسیج می نامیم بنابراین همه کارگران بسیجی هستند و همه بسیجیان کارگر هستند.

وی تاکید کرد: ما همگی عمیقا بر این باور هستیم که بسیج حافظ دین وقرآن و پایبند ولایت است و صادقانه خدمت می کند و عالمانه و همراه با بصیر ت و آگاهی تحلیل می کند.

ربیعی بابیان اینکه بسیج نباید تنها در عرصه نظامی تعریف شود، به شرایط دشواری که کشور با آن روبرو است اشاره کرد و افزود: هر یک از آحاد جامعه که دارای ایمان و مسئولیت پذیری باشند، بسیجی هستند.

وزیر کار با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی یادآور شد: امروز سرافرازی و بی نیازی کشور درگروی قدرت اقتصادی کشور است و ما در این مسیر راه پر وپیچ وخمی را در پیش داریم.

وی خاطر نشان کرد: با تعریفی که مقام معظم رهبری از بسیج ارائه نموده اند امروز باید بسیج با آن تعریف موتور محرکه جامعه باشد.

ربیعی همچنین با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی گفت: زمانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق خواهند یافت که بسیج با همکاری و تعاون، زمینه کار و تلاش را در حیطه ماموریت ذاتی خود فراهم آورد وخود محمل و موتور حرکت این امر در جامعه شود.

وزیر کار تاکید کرد: امروز کشور به دلیل وضعیت اقتصادی منفی حاصل از رکود، تورم و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه نیازمند همکاری همه جانبه تلاشگران عرصه کار و تولید و تدابیر اقتصادی است تا از این طریق بتوان محیط کسب و کار کشور را در جهت افزایش رفاه کشور،‌رونق و بهبود بخشید.

وی یاد آور شد: درحال حاضر حدود 5 میلیون بسیجی کارگر در کشور وجود دارد که قطعا حضور مجاهدانه این عزیزان در عرصه‌های اقتصادی دستاوردهای چشم‌گیری برای جامعه و مردم فراهم می کنند.

ربیعی افزود: هر چند به عقیده من این 5 میلیون رابطه تشکیلاتی دارند وهمه کارگران بسیجی هستند.

وزیر کار گفت: بسیج کارگری کشور در فصل جدیدی از حیات سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران اسلامی می تواند باهمت و کار مضاعف کشور را حمایت و یاری کند.

وی ایجاد اشتغال در جامعه را درسایه تولید محور شدن جامعه دانست و تاکید کرد: در شرایط امروز آنچه که ما به آن نیازمندیم تحول اقتصادی است که کارگران باید در تقویت آن بکوشند.

ربیعی همچنین تحقق اقتدار منوط بر جامعه تولیدی را در سایه تغییرات فرهنگی دانست و گفت: باید فرهنگ مصرفی را به فرهنگ قناعت ومصرف درست تبدیل کرد.

وزیر کار در پایان با بیان اینکه امروز همه وظیفه دارند که دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی یاری دهند بر افزایش انسجام همدلی در حرکتهای بسیجی وار تاکید کرد.

کد N253463