• ۱۱بازدید

رژیم صهیونیستی ساخت نزدیک به 14 هزار واحد مسکونی را تصویب کرده است

وبگردی