ایلام، مقصد چهارمین سفر کاروان تدبیر و امید

دولت

کاروان دولت تدبیر و امید در چهارمین سفر استانی خود 17 اردیبهشت به ایلام سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری در چهارمین سفر استانی خود به ایلام سفر می کند.

بنابراین گزارش کاروان تدبیر و امید 17 اردیبهشت ماه به ایلام می رود. بیش از این رئیس جمهور به همراه کابینه یازدهم به استانهای خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان سفر کرده بود.