روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران:

روحانی: اتهام‌ زنندگان با شناسنامه حرف بزنند

دولت

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در پی سانسور دولتی نیست، گفت: همانطور که می بینید بیشترین نقد امروز در جامعه از دولت و دولتمردان می شود و من افتخار می کنم به دولتی که شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی نقد می کنند و سخن می گویند و گاهی از کاه کوه می سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ضمن تبریک این رویداد مهم فرهنگی، به اصحاب فرهنگ و همه فعالان و آفرینندگان آثار و ناشران و عرضه کنندگان گفت: کلمه کتاب و نام کتاب هم با فرهنگ ایرانی ما و هم با فرهنگ اسلامی ما عجین است.

وی افزود: اگر موسای کلیم را به عنوان شکافنده نیل می شناسند و اگر عیسی روح الله را به عنوان زنده کننده مردگان می دانند، پیامبر عظیم الشان اسلام را به عنوان صاحب کتاب می شناسند؛ معجزه پیامبر ما کتاب است و ما مسلمانان و خانواده های ایرانی از دوره خردسالی جزء اولین اشیایی که در قفسه اتاق مشاهده می کردیم کتاب و حداقل قرآن مجید بود.

روحانی ادامه داد: ارتباط ما مسلمانان با ادیان آسمانی دیگر و با پیروان مکاتب توحیدی با کلمه کتاب شکل می گیرد، ما آنها را اهل کتاب می دانیم و کلمه اهل کتاب ارتباط ویژه ما مسلمانان با همه فرق و ادیانی است که به نزول کتاب آسمانی معتقد هستند.

حرمت اهل قلم را نگاه داریم

رئیس جمهور با بیان اینکه کتاب به معنای ظهور و بروز خرد و اندیشه انسان است، گفت: به همان اندازه که اندیشه و خرد دارای حرمت است، کتاب و نشر دهنده آن و خواننده کتاب نیز دارای حرمت است، البته حرمت کتاب و یا آفریننده اثر تنها با زبان و بیان نیست بلکه باید در قانون و مقررات و حمایت هایمان و نیز در امنیت حقوقی و اجتماعی و فرهنگی خود تلاش کنیم، حرمت اهل قلم را نگه داریم که این قلم مورد احترام خالق و آفریننده جهان است که به آن قسم یاد کرده است، قلم دارای حرمت است و صاحب آن حرمت بیشتر است.

روحانی افزود: حبل المتینی که ما را به همه اعصار و همه کشورهای جهان متصل می کند، کتاب است؛ کتاب ما را به دیار دور و نزدیک و فکر و فرهنگ و راه و روش آنها آشنا می سازد پس کتاب حلقه اتصال همه انسانهاست و همه ما را به هم متصل می سازد.

کتاب مانند فرهنگ مرز نمی شناسد

وی ادامه داد: اسلام آیینی است که تعلق به قوم و قبیله ای ندارد و دریچه ورود و حقایق و علم و دین و فرهنگ را عقل و دل می داند، نه طایفه و سرزمین؛ پس کتاب همانند فرهنگ و دین مرز نمی شناسد بلکه ارزشی ورای همه مرزهای سیاسی و جغرافیایی است.

رئیس جمهور گفت: اگر می خواهیم کتاب جایگاه اصلی خود را بیابد باید برای آفریننده و ناشر و عرضه کننده کتاب امنیت و آزادی را تضمین کنیم، بدون آزادی، فکر و خرد و اندیشه واقعی انسان بر روی صفحه کاغذ یا صفحه فضای مجازی ثبت نمی شود، همه آثار ثبت شده جهانی و محفوظ مانده، کتاب هستند، کتاب به معنای آن است که ما از دیروزمان باز نمی مانیم و نسبت به فکر فردایمان که چه باید باشد نیز فاصله نمی گیریم.

باید زمینه را برای نوشتن آرام تر و بدون دغدغه فراهم کنیم

روحانی افزود: اگر کتاب می خواهد جامعه ما را در مسیر پیشرفت قرار دهد باید با نقد توام باشد، کتاب و نقد، اندیشه و نقد متمم و مکمل یکدیگر هستند، کدام اندیشه هست که بدون نقد و نقادی به پیش رفته و کمال یابد و کدام نقدی بدون اندیشه می تواند مفید فایده باشد.

وی گفت: در دنیای کتاب باید زمینه را برای نوشتن آرام تر و بدون دغدغه فراهم کنیم، بگذاریم آنچه در دل و اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خود نمایی کند، البته دولت در پی سانسور دولتی نیست، همانطور که می بینید بیشترین نقد امروز در جامعه از دولت و دولتمردان می شود و من افتخار می کنم به دولتی که شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی نقد می کنند و سخن می گویند و گاهی از کاه کوه می سازند.

 امسال سال فرهنگ و اقتصاد است، نه سال تخریب نه سال دروغ

روحانی با اشاره به اینکه نقد حق همه گروه هاست، ادامه داد: آنچه پسندیده نیست این است که با پول مردم و بیت المال مردم از دولتی که منتخب مردم است و با رای اکثریت شروع به کار کرده است کسی بخواهد به جای نقد تخریب را شروع کند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما از همه می خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران، ملت ایران راهش روشن است، ملت ایران به دنبال آرامش و اعتدال است، به دنبال پیشرفت و اخلاق است؛ اگر گروهی می خواهند ذهن مردم را از تعالی اخلاقی بازدارند یا با اتهام و تخریب و دروغ بر اخلاق جامعه ضربه وارد کنند یادشان باشد امسال سال فرهنگ و اقتصاد است، نه سال تخریب نه سال دروغ و نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غیر واقعی و رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی بر می خیزد.

ادامه دارد...