در پی ربوده شدن دو نظامی

تدابیر شدید امنیتی در جنوب شرقی ترکیه اجرا شد

تدابیر امنیتی

آنکارا - ایرنا - پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه در پی ربوده شدن دو نظامی این کشور در استان جنوب شرقی ˈدیاربکرˈ، تدابیر شدید امنیتی را در این منطقه به اجرا گذاشته است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نیروهای حزب غیر قانونی ˈکارگران کرد ترکیهˈ (پ.ک.ک) شنبه گذشته در اعتراض به احداث یک پاسگاه ژاندارمری در دیاربکر، دو نظامی ترکیه و 15 نفر از دانش آموزان را در این استان ربودند.

پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه در پی این حادثه جاده دیاربکر به سایر مناطق این کشور را مسدود کرده و به جستجو برای یافتن این دو نظامی پرداخته است .

با مسدود شدن جاده دیاربکر به سایر مناطق ترکیه ، ترافیک سنگینی در جاده های منتهی به این استان بوجود آمد.

افزون بر آن نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه با بالگرد به جستجو برای یافتن این دو نظامی ادامه می دهند.

ˈصلاح الدین دمیر تاشˈ رهبر حزب هوادار کردهای ترکیه موسوم به ˈصلح و دمکراسی ˈ از دولت آنکارا خواست، به احداث پاسگاه ها و پایگاه های نظامی در مناطق کردنشین این کشور پایان دهد.

دمیرتاش این مطلب را درپی حادثه دیروز ربوده شدن دو نظامی ترکیه در مناطق کردنشین ترکیه از سوی عناصر ˈپ.ک.کˈ عنوان کرد.

رهبر حزب صلح و دموکراسی با تاکید بر اینکه مسوولان این حزب برای آزادی دو درجه دار اسیر شده ترکیه تلاش می کند، در عین حال در پیامی به دولت آنکارا گفت: در شرایطی که روند مذاکرات صلح میان پ.ک.ک و دولت آنکارا ادامه دارد، چرا شما هر روز پاسگاه و پایگاه نظامی جدیدی در مناطق کردنشین احداث می کنید و موجب نگرانی بیشتر کردهای ترکیه می شوید.

مذاکرات صلح میان دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ و رهبر زندانی پ.ک.ک از عید نوروز سال گذسته آغاز شده است.

در این روند درگیریهای مسلحانه میان نظامیان و عناصر پ.ک.ک که در سه دهه اخیر موجب مرگ حدود چهل هزار نفر شده، کاهش یافته است.

خاورم ** 2010** 230**1651
کد N252635