تأکید مردم سوریه بر مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور

آفریقا و خاورمیانه

هزاران نفر از مردم سوریه با برگزاری تظاهرات بر حمایت خود از دولت، ارتش و انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، همزمان با اعلام آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و نامنویسی از متقاضیان نامزدی در این انتخابات، هزاران نفر از مردم سوریه در استانهای مختلف سوریه از جمله دمشق، حلب، قنیطره و طرطوس اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی با زنده نگاه داشتن یاد شهدای سوری بر حمایت از ارتش در مقابله با تروریستها و پایبندی بر وحدت ملی تاکید کردند.

مردم سوریه همچنین با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با هرگونه دخالت خارجی اعلام کردند.

در دمشق، سوریها با تجمع در میادین مختلف این شهر ضمن تاکید بر پایبندی بر اصول ملی، بر مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سوریه نیز تاکید کردند.

شرکت کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی تاکید کردند که حضور فعالانه مردم در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نشانگر اراده مردم در تحقق دموکراسی است.

"سعد نایف" وزیر بهداشت سوریه که در تظاهرات مذکور مشارکت داشت در سخنانی اظهار داشت: انتخابات سوریه و مشارکت مردم در آن نشان دهنده قدرت مردم سوریه در پایداری و نپذیرفتن تفکر تروریستی و تکفیری است.