نشست انتخابات عراق-1

نگاه استراتژیک مالکی به انتخابات؛ تشریح شرایط کنونی عراق و ائتلافها