روزنامه مردمسالاری: چرا جریان افراطی سیاه نمایی می کند؟

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود نوشت:

آنهایی که در انتخابات سال 92 از مردم «نه» شنیدند و از متن امور اجرایی به واسطه آسیب‌هایی که سوء مدیریتشان وارد کرده بود، به حاشیه رانده شدند این روز‌ها آگاهی و اشراف کاملی به توفیق دولت روحانی دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم شرایط به وجود آمدهِ پس از انتخابات 24 خرداد 92، آن‌ها را در ‌‌نهایت با وضعیتی دچار خواهد کرد که چاره‌ای به غیر از حاشیه نشینی نداشته باشند و دقیقا به همین دلیل است که این روز‌ها زمام رفتارشان از دستشان خارج شده است و خودشان هم نمی‌دانند که چرا دست به اقدامات اینچینینی می‌زنند. در واقع باید گفت که «هراس از حاشیه نشینی» گروه تندرو و افراطی را با شرایط سختی مواجه کرده است و به همین خاطر آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند تا بلکه بتوانند به زعم خود، خود را اصلح‌تر از دولت معرفی کنند پس برایشان چاره‌ای جز سیاه نمایی نمی‌ماند. البته باید گفت که مردم هوشیار هستند و درستی سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و به همین دلیل تاکید می‌شود که نباید نگرانی زیادی از افراطی گری‌های افراطیون داشت.

 

17302

کد N251816