تأکید ظریف بر ضرورت مقابله با افراط‌گری و فتنه‌های مذهبی بعنوان عوامل تهدیدزا در جهان اسلام

مهر نوشت:

سرتاج عزیر مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی که در رأس هیئتی به کشورمان سفر کرده است، صبح روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی در این دیدار با تأکید بر ضرورت مقابله با افراط‌گری و فتنه مذهبی بعنوان عوامل تهدید زا، موضوعات مهم منطقه و همکاری‌های کشورهای مؤثر جهان اسلام را مورد تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از پاکستان بعنوان یک کشور همسایه و دوست مهم جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

ظریف با ابراز امیدواری برای زمینه‌سازی مناسب سفر آتی نخست وزیر پاکستان در جریان سفر مقام پاکستانی به تهران، روابط دوجانبه فیمابین به ویژه با توجه به اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی مردمی دو کشور را با اهمیت خواند و ارتقاء مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه همکاری‌های امنیتی در حوزه مرزی را مورد تأکید قرار داد.

ضرورت همکاری دو کشور در زمینه برطرف ساختن مشکلات موجود در مسیر توسعه روابط و مـناسبات از جمله دیگر موضوعات مورد اشاره از سوی وزیـر امور خـارجه کشورمـان در این دیدار بود.

ظریف همچنین آمادگی کشورمان برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های مطرح در حوزه‌های اقتصادی بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد.

سرتاج عزیز نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت سفر نخست وزیر پاکستان به کشورمان در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های دو کشور و با تصریح بر مشترکات بین دو کشور، آمادگی کشورش برای ارتقاء همکاری‌های فیمابین را مورد اشاره قرار داد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی در این دیدار همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با افراط‌گری و فتنه مذهبی بعنوان عوامل تهدید زا، موضوعات مهم منطقه و همکاری‌های کشورهای مؤثر جهان اسلام را مورد تبادل نظر قرار دادند.

 

45503

کد N251569