توسط شورای سیاست گذاری:

حکیمی پور در دبیرکلی حزب اراده ملت ابقا شد

جلسه

تهران – ایرنا - شورای سیاست گذاری حزب اراده ملت در جلسه اخیر خود احمد حکیمی پور را در دبیرکلی این حزب ابقا کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا شورای سیاست گذاری حزب اراده ملت همچنین علی شفایی را به سمت قائم مقامی و اسماعیل مختاری را به عنوان سخنگوی جدید این حزب به مدت یکسال تعیین کرد.

در جلسه این حزب ضمن تصویب آیین نامه داخلی نحوه تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری، در مورد سیاست ها و خط و مشی های کلان حزب در سال 93 و نیز عملکرد یکساله شورای سیاستگذاری، هیأت اجرایی و کمیته های پنجگانه و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سیام**1058 **1449
کد N251541