اتباع سوری که غیرقانونی ازکشورخارج شده اند حق شرکت درانتخابات ندارند

انتخابات ریاست جمهوری,الوطن

تهران – ایرنا – کمیسیون انتخابات سوریه روز دوشنبه اعلام کرد: شهروندان این کشور که از طریق گذرگاه های غیر رسمی این کشور را ترک کرده اند، از رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده محروم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، روزنامه سوری ˈالوطنˈ روز دوشنبه به نقل از ˈهشام شعرˈ نوشت: شهروندان سوری که کشورشان را به صورت غیرمجاز ترک کرده اند، حق شرکت در رای گیری که در کشورهای میزبان آنان برگزار خواهد شد، نخواهند داشت.

براساس آمار سازمان ملل متحد حدود 88 درصد پناهندگان سوری ثبت نام شده در لبنان که مجموع آنها به بیش از یک میلیون تن می رسد، از طریق گذرگاه های غیررسمی وارد خاک این کشور کوچک حوزه دریای مدیترانه شده اند.

همچنین بیشتر کسانی که به خاک ترکیه وعراق گریخته اند، از معبرهای تحت تسلط نیروهای دولتی سوریه عبور نکرده اند.

به گفته شعر، بر اساس قانون انتخابات، تنها شهروندان سوری که به صورت مجاز و قانونی در کشورهای دیگر اقامت دارند، مجاز به شرکت در انتخابات هستند.

وی افزود: درهای سرزمین سوریه بر روی تمامی شهروندان این شکور که مایل به استفاده از حق خود برای رای دادن هستند، به ویژه کسانی که در کشورهای همسایه زندگی می کنند، باز می باشد.

گروه های تروریستی مخالف دولت سوریه به همراه کشورهای غربی، رای گیری سوم ژوئن (13 خرداد) انتخابات ریاست جمهوری را بیهوده دانسته و محکوم کرده اند.

تقریبا نیمی از جمعیت سوریه در درگیری های این کشور که اکنون وارد چهارمین سال خود شده، آواره شده اند.

ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری کنونی و شش تن دیگر نامزدی خود را برای رقابت در مبارزات انتخاباتی به منظور دستیابی به مقام ریاست جمهوری سوریه اعلام و به طور رسمی ثبت نام کرده اند.

نام نویسی برای نامزدی در این انتخابات که از 2 اردیبهشت آغاز شده به مدت 10 تا 11 اردیبهشت ادامه خواهد یافت.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری سوریه برای شهروندان مقیم خارج از این کشور در سفارتخانه های سوریه در روز 7 خرداد برگزار شود.

مترجمام**1486**1547
کد N251392