تاکید ظریف و سرتاج عزیز بر مقابله با فتنه مذهبی و افراط گرایی / نخست وزیر پاکستان در راه تهران

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی در این دیدار همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با افراط گری و فتنه مذهبی بعنوان عوامل تهدید زا ، موضوعات مهم منطقه و همکاریهای کشورهای مؤثر جهان اسلام را مورد تبادل نظر قرار دادند .

سرتاج عزیر مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی که در رأس هیئتی به کشورمان سفر کرده است ، صبح روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از پاکستان بعنوان یک کشور همسایه و دوست مهم جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

ظریف با ابراز امیدواری برای زمینه سازی مناسب سفر آتی نخست وزیر پاکستان در جریان سفر مقام پاکستانی به تهران ، روابط دوجانبه فیمابین بویژه با توجه به اشتراکات تاریخی ، دینی و فرهنگی مردمی دو کشور را با اهمیت خواند و ارتقاء مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بویژه همکاریهای امنیتی در حوزه مرزی را مورد تأکید قرار داد .

ضرورت همکاری دو کشور در زمینه برطرف ساختن مشکلات موجود در مسیر توسعه روابط و مـناسبات از جمله دیگر موضوعات مورد اشاره از سوی وزیـر امور خـارجه کشورمـان در این دیدار بود.

ظریف همچنین آمادگی کشورمان برای عملیاتی سازی پروژه های مطرح در حوزه های اقتصادی بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد .

سرتاج عزیز نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت سفر نخست وزیر پاکستان به کشورمان در راستای تقویت و توسعه همکاری های دو کشور و با تصریح بر مشترکات بین دو کشور، آمادگی کشورش برای ارتقاء همکاری های فیمابین را مورد اشاره قرار داد .

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی و سیاست خارجی در این دیدار همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با افراط گری و فتنه مذهبی بعنوان عوامل تهدید زا ، موضوعات مهم منطقه و همکاریهای کشورهای مؤثر جهان اسلام را مورد تبادل نظر قرار دادند .