رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم کاهش می یابد

رشد اقتصادی

تهران-ایرنا- گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان نشان داد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم کاهش یافته و کمتر از پیش بینی های گذشته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان موسوم به ˈباندس بانکˈ حاکی از آن است که بعد از رشد اقتصادی بهتر از انتظار در سه ماهه اول، انتظار می رود رشد اقتصادی با کاهش قابل توجهی در سه ماهه دوم روبرو خواهد بود. رشد سفارش های صنعتی به اندازه سه ماهه اول ادامه نیافته است.

شرایط آب و هوایی زمستانی در سه ماهه اول همچنین بر نرخ رشد تولیدات داخلی در سال 2014 و سه ماهه اول کاهش می دهد.

بانک مرکزی آلمان پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی برای سال 2014 به طور میانگین 1.4 درصد و سال 2015 حدود 2 درصد باشد.

اروپام**9157/1547
کد N251191