دیدار رئیس هیأت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان با معاون وزیر خارجه

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با حسان عبدالله رئیس هیأت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان ضمن تجلیل از موقعیت و جایگاه تقریبی تجمع ، بر نقش علمای اسلام در آگاهی بخشی و روشنگری در جوامع اسلامی تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با حسان عبدالله رئیس هیأت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان ضمن تجلیل از موقعیت و جایگاه تقریبی تجمع ، بر نقش علمای اسلام در آگاهی بخشی و روشنگری در جوامع اسلامی تأکید کرد .

امیر عبداللهیان در ادامه بـا تشریـح تحولات بیداری اسلامـی در منطقه خـاورمیانه ، بحران سوریه را مهندسی دشمنان مقاومت اسلامی و جبهه پایداری خواند و اقدام تجمع علمای مسلمین لبنان را در شکل دهی جمعیت علمای بلاد شام با هدف مقابله بـا پـدیده شوم تـکفیری گرایی و تحجر ستود و فعالیت های نهاد مزبـور را در جهت وحدت امت اسلامی در شرایط حاضر دانست .

شیخ حسان عبدالله رئیس هیأت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان نیز در این دیدار اهداف اساسی تجمع را برگرفته از اندیشه سیاسی رهبر کبیر انقلاب (ره) و راهنمایی های داهیانه مقام معظم رهبری در راستای تقریب مذاهب اسلامی و دفاع از مقاومت اسلامی و جبهه پایداری در مقابله با صهیونیسم برشمرد .

رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان بر ضرورت اهتمام علمای جهان اسلام و ادیان آسمانی در برچیدن ریشه های تحجرگرایی تأکید کرد .

شیخ عبدالله همچنین بحران سوریه را توطئه غرب و صهیونیسم علیه جبهه مقاومت و پایداری خوانده ، بر لزوم همبستگی اسلامی تأکید کرد .