فوری/

صدور 37 حکم اعدام و 491 حبس ابد برای اعضای اخوان المسلمین

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی لحظاتی پیش از صدور حکم اعدام دادگاه المنیا مصر علیه شماری از اعضای اخوان المسلمین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: دادگاه المنیا مصر برای 37 عضو اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در اقدامات خرابکاری در این کشور حکم اعدام صادر کرده است.

این دادگاه مصری همچنین برای 491 عضو اخوان المسلمین حکم حبس ابد صادر کرده است.

پیش از این برخی رسانه های مصری از اجرای حکم اعدام بیش از 400 عضو اخوان خبر داده بودند که این خبر توسط مقامات مصری تکذیب شد.

همچنین دادگاه جنایی المنیا مصر احکام 683 نفر از اعضای اخوان المسلمین از جمله "محمد بدیع" رهبر این گروه را به مفتی ارجاع داده است.