اوج آلان خواستار تسریع در مذاکرات دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ شد

کردهای ترکیه

آنکارا - ایرنا - ˈادریس بالوکنˈ رییس گروه پارلمانی حزب ˈصلح و دمکراسیˈ در مجلس ملی ترکیه گفت: ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ خواستار تسریع در روند مذاکرات صلح بین دولت آنکارا و این گروه شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بالوکن پس از دیدار با اوج آلان در زندان ˈایمرالیˈ در گفت وگو با خبرنگاران گفت: رهبر پ.ک.ک خواستار تصویب قانون نهادهای مدنی دمکراتیک و حکومت های محلی خودمختار برای تسریع در روند مذاکرات صلح دولت آنکارا با این گروه در مجلس ملی ترکیه شده است.

به گفته بالوکن، رهبر زندانی پ.ک.ک تصویب این دو قانون را برای ادامه مذاکرات صلح بین دو طرف بسیار مهم ارزیابی و اعلام کرد که تصویب این قانون و واگذاری اختیارات به حکومت های محلی و تقویت آنها که یکی از مهمترین خواسته های کردهای ترکیه است ، در تسریع مذاکرات مهم است.

منابع خبری ترکیه دیروز نیز نوشتند که عبدالله اوج آلان عنوان کرده که در روند مذاکرات صلح کردها با دولت آنکارا باید زمینه قانونی بازگشت اعضای گروه پ.ک.ک به منازلشان فراهم شود.

رهبر حزب غیر قانونی ˈکارگران کرد ترکیهˈ (پ.ک.ک ) در دیدار سه نفر از نمایندگان کرد در مجلس ترکیه با وی در زندان ایمرالی عنوان کرده است که مذاکرات صلح پ.ک.ک با دولت ترکیه که از یکسال پیش آغاز شده، با دشواری پیش می رود، ولی از انجام این مذاکرات پشیمان نیست .

اوج آلان با اشاره به اینکه شرایط سیاسی در ترکیه پی در پی در حال تغییر است، اضافه کرد که هم احتمال ارایه پیشنهادهای سازنده و عمیق وجود دارد و هم احتمال دارد که مذاکرات دولت ترکیه با کردهای این کشور به بن بست برسد.

مذاکرات صلح میان دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ و رهبر زندانی گروه پ.ک.ک از نوروز سال گذشته آغاز شده است.

خاورم ** 2012 * 230**1651
کد N250959