فوری/

عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور الجزایر سوگند یاد کرد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کردند: "عبدالعزیز بوتفلیقه" برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور الجزایر سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش تصاویری مستقیم از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری "عبدالعزیز بوتفلیقه" پخش کرد.

بوتفلیقه که برای چهارمین بار پس از برگزاری انتخابات به عنوان رئیس جمهور الجزایر انتخاب شده است، در این مراسم روی صندلی نشسته بود و به همین صورت با بر زبان آوردن متن مشخص شده، ادای سوگند کرد.

در این مراسم مقامات نظامی و اعضای پارلمان الجزایر نیز حضور داشتند.