پایگاه خبری ترکیه: آمریکا از عضویت ایران در نهادهای سازمان ملل خشمگین شد

سازمان ملل

آنکارا - ایرنا - پایگاه خبری اینترنتی ˈراست خبرˈ ترکیه روز دوشنبه نوشت: عضویت ایران در پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، خشم آمریکا را برانگیخت.

به گزارش ایرنا ، این پایگاه خبری ترکیه با گرایشات اسلامی افزود: ایران هفته گذشته به عضویت پنج کمیته و کمیسیون مدنی سازمان ملل متحد در آمد.

این پایگاه خبری با اشاره به اینکه عضویت ایران در نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد خشم آمریکا را برانگیخت ، اضافه کرد: نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل متحد به این مساله اعتراض و عنوان کرد که نامزدی بدون رقابت ایران ˈمایه ناخرسندیˈ است.

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد چند روز پیش عضویت ایران را در پنج نهاد وابسته به این سازمان به تصویب رساند.

این شورا (اکوسوک) عضویت جمهوری اسلامی ایران را در پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ( سازمان های غیر دولتی، کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه) را تصویب کرد.

خاورم ** 2012 **230**1651
کد N250829